სამი ფანჯარა-მე, შენ და ბავშვი
32, Tbilisi, Georgia

ვინა თქვა ჩვენზე, ვიწროდ არიან,

ერთი ოთახის ამარა დავრჩით.

ჩვენს სახლს, ძვირფასო, სამი კარი აქვს,

სამი ფანჯარა: მე, შენ და ბავშვი.

მე შენ და ბავშვი ოქროს სიზმრებად

და ოცნებებად დავიხარჯებით,

ჩვენ გავმრავლდებით და გავიზრდებით,

მოემატება სახლს კარ-ფანჯრებიც...

კარს სახელურად სტუმრის ხელი აქვს,

პატიოსნება ურდულად ადევს

და ჩვენს სუფრაზე თუ გვიმღერია,

მეზობლის ბანიც ასულა ცამდე.

ვინა თქვა ჩვენზე, ვიწროდ არიან,

ერთი ოთახის ამარა დავრჩით.

ჩვენს სახლს, ძვირფასო, სამი კარი აქვს,

სამი ფანჯარა: მე, შენ და ბავშვი.

17 skatījumu
 
komentāri

Pašlaik nav neviena komentāra
Atstāj komentāru, un uzsāc diskusiju!

Blogs
Blogi tiek atjaunināti katras 5 minūtes