14.01.2010
smaidam
58, Jelgava, Latvija

Jauneklis prasa meitenei:

  - Var, es saukšu tevi par Ievu, jo tu esi man pirmā? 

  - Nu,tad es tevi par "Moskviču ", jo tu man esi 412!

30 skatījumu
 
komentāri

Pašlaik nav neviena komentāra
Atstāj komentāru, un uzsāc diskusiju!

Blogs
Blogi tiek atjaunināti katras 5 minūtes