16.12.2009
BRīNUMS
58, Jelgava, Latvija

brīnums,brīnums ziemasvētku brīnums ienāca istaba mierīgs un balts!!! 

0 skatījumu
 
komentāri

Pašlaik nav neviena komentāra
Atstāj komentāru, un uzsāc diskusiju!

Blogs
Blogi tiek atjaunināti katras 5 minūtes