17.01.2016
Domugrauds..
41, Rīga, Latvija

Not all of us can do great things. But we can do small things with great love.

Mother Teressa.

1 skatījumu
 
komentāri

Pašlaik nav neviena komentāra
Atstāj komentāru, un uzsāc diskusiju!

Blogs
Blogi tiek atjaunināti katras 5 minūtes