VANASÖNA RAAMAT
63, Põlva, Estonia

2) Õigusel on mõnikord ka vahast nina.

3) Kohtu nina on naga seatuna,mis annab igapida keerata.

4) Õigus õiendab iseennast.

5) Õigus all,ülekohus kummuli pääl.

      Kohus ootab altkäemaksu;kel kukkur,sel kohus;vaene ei saa kohtus õigust;vaesel lootustu rikkaga riielda protsessida

1) Advokaadi tint ei kirjuta enne,kui pead hõbevalget sisse viskama.

2) Raha plmestab seaduse silma.

3) Kel jõud sel õigus.

4) Kel võimi,sel õigus.

5) Rikkaga on raske kohut käia:ta ostab raha eest õigust.

6) Saksaga kohut käia või seaga võitu joosta on üks kurat puhas.

7) Ära mine saksaga kohtusse:ei pääse enam koju tagasi.

8) Kes ülepuule raiub,sellele langevad laastud silmi.

      LINN,LINLANE,LINNASKÄIK

1) Linn on iga päev uus.

2) Tallinnas on kõik härrad,kassisava kerjus üksi isand.

3) Mine vihata sauna ehk rahata linna.

4) Ei või linna minna rahata,ega sauna vihata.

5) Mis on saun vihata,niisama,kui voodi naiseta.

6) Sülega,vii,pihuga too.[ Linnaskäigu kohta]

         KAUP,HIND.OST,JA MÜÜK.VAHETAMINE

 Kaup ja hind:hinna kujunemine;hinna seos kauba headusega;kauba mineku sõltuvus hinnast ja kvaliteedist;müüjale odav,ostjjale kallis

1) Ilm teeb hinna.[ Loomada ostmiseks minnakse laadale]

2) Kuidas kaup,nõnda maks.

3) Kuida asi nõnda kaup.

4) Täis mõõt,täis raha.

5) Mis kallis,see kaunis;mis odav,see mäda.

6) Mis kallis,see peab;mis odav,see laguneb.

7) Halb kaup haiseb.

8) Kerge kaup-kerge raha.

9) Odav osta,kallis kanda.

10) Tüki eest ikke ennem saab,kui tühja eest.

11) Mis kallis,kaub pea.

12) Kunas ostjal odav.

Tingimustest ja maksmisest.Pealeandmine ja pealekuba saamine

1) Kes kaupmeehele küsitud hinda lubab.

2) Tingi tugavasta,maksa ausaste.

3) Osta mis sa ostad,aga ära maksmata jäta.

4) Misi müüdud,see makstud

5) Kelle suu ostab,selle kott vastab.

6) Kes peale paneb,see peremees;kes peale saab,see saunamees.

7) Kauple kui juut,maksa kui saks.

8) Tingi kui juut,maksa,nagu krahv.

9) Ega hobusid valjasteta saa.

10) Ostad lehma,saad sarved peaekauba.

    Ära osta nägemata,ära maksa mõtlemata,ära osta tarbetut.Rahudus ja pettumus ostetu üle

1) Magu müüjal,magu ostjal.

2) Lähed sa ostma,pana aga heasti tähele.

3) Ega rahal silmi pole,kelle tasku läheb.[ Asi pole alati seda väärt,mis ta eest makstud.]

4) Ega põrsast kotis osteta.             LINN,LINLANE,LINNSAKÄIK

      

1 skatījumu
 
komentāri

Pašlaik nav neviena komentāra
Atstāj komentāru, un uzsāc diskusiju!

Blogs
Blogi tiek atjaunināti katras 5 minūtes