02.03.2011
siyvaruli
29, Tbilisi, Georgia

chemi siyvaruli amayia igi mowyalebas ar gtxovs 

6 skatījumu
 
komentāri

Pašlaik nav neviena komentāra
Atstāj komentāru, un uzsāc diskusiju!

Blogs
Blogi tiek atjaunināti katras 5 minūtes