KLAUSĀĀĀĀS.
29, Rīga, Latvija

Dārgie face.lv lietotāji!

Lūdzu palīdziet man, no Jums nekas daudz netiek prasīts,tikaipiereģistrētiesadresē un viss, varat vēlāk šo adresi pat vairāk neapmeklēt [ja pašiem nav vēlēšanās]

adrese kurā jāpiereģistrējas http://www.AWSurveys.com/HomeMain.cfm?RefID=chaba


JŪSU ATSAUCĪBA MAN ĻOTI,ĻOTI NĀĀKTU PAR LABU!!!

8 skatījumu
 
komentāri

Pašlaik nav neviena komentāra
Atstāj komentāru, un uzsāc diskusiju!

Blogs
Blogi tiek atjaunināti katras 5 minūtes