miers, mīlestība un nauda!
60, Kajaani, Finland

Es ceru, ka jaunais gads nav kari un bads, un ka cilvēki ir veselīgi un mīlestība pilnvaras ir.

46 skatījumu
 
komentāri

Pašlaik nav neviena komentāra
Atstāj komentāru, un uzsāc diskusiju!

Blogs
Blogi tiek atjaunināti katras 5 minūtes