VANASÖNA RAAMAT
63, Põlva, Estonia

4) Mis sinu.see on minu;aga mis minu,see ei ole mitte sinu.

5) Mis sul tuu mul,mia mul,tuu putu-ui sulle midägi.

    Kitsillt on raske midagi saada (ei tasu küsida jms.)

1) Mis võtja võtab,kui andja ei anna.

2) Enne saad kivi küljest kildu kadsi käes asja.

3) Kuri ei anna kuue hõlma,paha ei palka jäärta.

4) Silma pista palju,ninna pista vähe.[ Kitst perenaise kohta,kes vaesele vähe annab.]

5) Silm näge,suu ei maitsa.[ Pilge vähe söögi kohta.]

   Antu jagamine teistega.Saamine tühjast ja küllast,vaeselt ja rikkalt

Anna antustki.Hea anna vähestki,paha ei anna paljustki.Kes ei anna vähesest,ei anna paljustki

1) Kui saab sant,siis saab sandi poiss ka.[Kui keegi teiselt midagi küsib ja saadust oma tuttavale ka annab.]

2)  Anna antust,murra murtust.

3) Anna antust,murra murtust,siis saa jummal sulle ka andma.

4) Hea mees võtab herne pooleks,aga paha ei võta härgagi.

5) Hea mees annab väheski,paha ei anna paljustki.

6) Kes ei anna antust,ega murra murtust,see ei anna aidavvest.

    Tühast pole midagi saada.Mis sel teisele anda,kui pole endagi.         Mis antust anda saab

1) kust kõik on ära võetud,seal tühi koht on järele jäänud.

2) Tühjäst ei saa midagi.

3) Mis võtad,kui mmodagi võtta ei ole.

4) Mis taud võtab tühjast toast.

5) Mis tuul kivist saab või sant saunanurast.

6) Surm ei võta ka seat,kus midagi ei ole.

7) Mis tühi tühjast toast võtab.

8) Kes tühjas kaevust enam vett võtab.

9) Tühjast taskust pole midagi võtta.

10) Mis sa tühjast kotist veel raputad.

11) tühi piip ei põle.

12) tühi piip ei suitse.

13) Vanasõna ei valeta,tühi piip ei põleta.

14) Ega surnult sooja saa.

15) Oota,kunas surnu köhib.

16) Oota kunas surnu aevastab.

17) Ega seast villu saa.

1

  

2 skatījumu
 
komentāri

Pašlaik nav neviena komentāra
Atstāj komentāru, un uzsāc diskusiju!

Blogs
Blogi tiek atjaunināti katras 5 minūtes